Köpvillkor

  1. 1. Allmänt 
  2. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan VARA PÅ PLUS AB, org. nr. 559148-5528 (”Bolaget”) och dig som gör en beställning från oss via www.varapaplus.se(”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Bolaget framgår på Webbplatsen. Villkoren gäller endast för dig som är konsument och som genomför din beställning och därmed köper en vara av oss via Webbplatsen. 
  3. Utöver Villkoren gäller även Bolagets integritetspolicy. I denna policy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar hos oss. 
  4. Du som handlar som privatperson behöver vara över 16 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 16 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss. 
  5. Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de villkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid det köpet.   

 2. Avtal och beställning 

1. För att kunna genomföra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. 

2. Efter mottagen beställning skickar Bolaget så snart som möjligt en orderbekräftelse till dig via e-post som bekräftar beställningen. Avtal om köp ingås först när Bolaget skriftligen har bekräftat beställningen och du har fått orderbekräftelsen per e-post. 

3. Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter eller beställningen inte går att uppfylla på grund av slutförsäljning.   

3. Produktinformation m.m. 

 1. Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- eller skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt produktbeskrivningar. Bolaget har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen och att löpande genomföra produktändringar och förbättringar på Webbplatsen. 

2. Bilder på Webbplatsen som visar produkter, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon specifikation över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller någon garanti. 

3. Bolaget ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part. 

4. Innehållet på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Bolaget. 

 

 4. Priser och betalning 

 1. Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Totalpris för beställningen visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen. 

2. Bolaget strävar efter att Webbplatsen i största möjliga mån ska innehålla korrekt prisinformation. Vi reserverar oss dock för att Webbplatsen kan innehålla skrivfel och felaktiga priser och vi är inte bundna av priser som du insåg eller borde ha insett var felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd produkt, kommer vi att meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd. 

3. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. 

4. Du kan betala för ditt köp genom de betalningsalternativ och enligt de separata betalningsvillkor som anges på Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. 

5. Gällande fakturabetalning: En fakturaavgift på 19 SEK (inklusive moms) tillkommer vid val av fakturabetalning. Bolaget skickar faktura efter att leveransen skedde med minst 30 dagars förfallodatum. Vid utebliven betalning skickar Bolaget första påminnelsen utan extra kostnad. Vid utebliven betalning fem arbetsdagar efter den första påminnelsen har Bolaget rätt att börja räkna dröjsmålsränta om 20% räknat från förfallodatumet. Sker ingen betalning därefter skickar Bolaget ytterligare två påminnelser med 50 SEK påminnelseavgift vid varje tillfälle. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader tillkommer.   

5. Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden 

1. Bolaget kan från tid till annan genomföra kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika produkter (”Erbjudanden”). För produkter som omfattas av sådana Erbjudanden gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som finns angiven i samband med det aktuella Erbjudandet eller så långt lagret räcker. I övrigt gäller dessa Villkor.

2. Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat. Vid avslutande eller återkallande av Erbjudandet, ska dessa Villkor gälla i dess helhet för de produkter som tidigare omfattades av Erbjudandet. 

 

 6. Leverans 

1. Det är kundens ansvar att se till att adressen, som angetts vid beställningstillfället, är korrekt. 

2. Kostnad för frakt tillkommer vid beställning om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning. 

3. Bolaget strävar efter att leveransen ska ske inom 5 arbetsdagar. Om du väljer faktura räknas tiden från när vi har bekräftat beställningen och vid bankgirobetalning från det att vi har mottagit din betalning. Om inte annat särskilt avtalats måste leveransen ske inom 30 dagar. Kan vi inte leverera varan inom 30 dagar kontaktar vi kunden som då har rätt att häva köpet mot full återbetalning.   

4. Innan leverans sker kommer du att motta en avisering via e-post som visar var och när din beställning ska avhämtas eller tas emot. Du ansvarar för att du mottar eller löser ut din beställning under den tid som anges i aviseringen. För outlösta beställningar har vi rätt att ta ut en avgift på 150 kronor för vår hanteringskostnad av beställningen samt för returfrakten till oss. Betalas inte denna kostnad inom 30 dagar så skickar vi en påminnelse med 50 kronors påminnelseavgift. Betalas inte den inom fem arbetsdagar lämnas kravet till inkasso.   

7. Ångerrätt för privatpersoner 

1. Vid köp av produkter från Webbplatsen har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar utan att ange något skäl, med undantag för vad som sägs nedan. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du meddela oss inom 14 dagar från det att du har tagit emot den beställda produkten (”Ångerfristen”). 

2. När du gör ditt köp via Webbplatsen har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har Bolaget rätt att göra ett avdrag för värdeminskning på det belopp som Bolaget ska återbetala dig. Avdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde. 

3. Vänligen notera att ångerrätten inte gäller för varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel. I samband med en beställning av produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta. 

4. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Bolaget, innan Ångerfristen har löpt ut. För smidig hantering bör meddelandet innehålla ditt namn, din adress, ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. Meddelandet kan skickas via vårt reklamation och retur formulär, alternativt den standardblankett för ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se här

5. Produkter ska skickas till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid retur av produkter som omfattas av ångerrätten, ska du betala kostnaden för returfrakt. Bolaget löser inte ut några produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav. Du ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till dess att vi tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse. 

6. Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader av varan till dig. Observera att det är du som ska betala för returfrakt av produkter som omfattas av ångerrätten och den kostnaden kommer vi inte ersätta dig för. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag vi har mottagit returfrakt av varan från dig till Bolaget. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något. 

8. Garanti 

1. För de produkter som omfattas av garanti, framgår garantitid och övriga villkor för att du ska kunna göra garantin gällande. Information om denna finns i produktbeskrivningen på Webbplatsen. 

2. För att kunna göra gällande garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto och följesedel medfölja reklamationen. 

 

 9. Reklamation för privatpersoner 

1. Vid beställning via Webbplatsen har du alltid rätt att reklamera din produkt inom tre år räknat från den dag du tog emot produkten. Om du önskar göra gällande fel i produkten ska du kontakta Bolaget så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid. 

2. Vi rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till transportören eller utlämningsstället och antecknar skadorna på frakthandlingarna. 

3. Du kan reklamera en felaktig produkt genom att returnera den till oss på den adress som anges på Webbplatsen. Du ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till det att Bolaget tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse. Bolaget löser inte ut några produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav. 

4. När Bolaget har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om Bolaget annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan Bolaget istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning inklusive returkostnaden. Observera att Bolaget har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att Bolaget i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt. 

Manga paprikor i vart tunnelvaxthus

10. Tillämplig lag och tvister 

 

1. Om du har frågor rörande reklamationer, din ångerrätt eller andra frågor som rör din beställning är du välkommen att kontakta vår kundtjänst

2. Du som är konsument kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Bolaget ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

3. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.   

 

 

 Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

 

Varukorg