Monteringstips

Så här kommer det ser ut när du öppnar ditt/dina paket (beroende på modell kommer ditt växthus levereras i ett eller två paket). 

Alla rör sitter i knippen, t.ex. är rör till långsidorna av växthuset ihopbundna och alla rörkopplingarna är i separata påsar.

rör till plastväxthus

Det underlättar bygget om man först sorterar alla rör. Till vänster har vi lagt alla rör till basramen (med de gröna instickhylsorna), sedan till dörrkarmarna, vidare till dörrarna, till bågarna (med de gröna instickhylsorna) och slutligen de horisontella rör som sitter mellan bågarna.

Alla rör har längdmarkering.

BASRAMEN

Ta fram de rören som ska vara till basramen och lägg dem på marken så som det ska vara. Förberedd de rörkopplingar (T-rörkopplingarna-90 och fyra hörnkopplingar) och instickhylsor som behövs. 

Antal rör, rörkopplingar och instickshylsor varierar beroende på model. Allting är angivet i den bifogade instruktionen.

 

 

Nästa steg är att sätta ihop rör till lång- och kortsidorna med hjälp av instickhylsorna (de gröna, korta rören).

 

Trä sedan på T-rörkopplingarna (där bågarna ska fästas), mät avstånd och markera med penna var de ska vara.

Säkra kopplingar mellan två rör genom att borra hål och sätta i bifogade spikar.

OBS! VIKTIGT! Under hela byggprocessen tänk på att borra hål och sätta spikarna så att skallarna hamnar på insidan av växthuset, inte på utsidan där de skulle kunna skada plastfolien.

OBS! Vissa kunder verkar i år ha fått för små spikar – om det är fallet för dig – ett bra tips kan vara att klippa bort skallen på en spik och använda den som borr. Det funkar fint.

Nu är det dags att sätta samman lång- och kortsidorna av växthuset med hjälp av hörn-rörkopplingarna. Kontrollera först att rören sitter längts in i kopplingen.

Basramen är färdig, dags att sätta ihop bågarna

BÅGARNA

Ta fram rör, rörkopplingar och instickshylsor som behövs för att bygga bågarna.

På den övre bilden ser ni kopplingarna som behövs för inre bågarna (bara T-rörkopplingar-90 för senare montering av horisontella rör).

På den nedre bilden ser ni kopplingarna till de två yttre bågarna för modellen A6 (kopplingarna T-90 och T-60 för montering av de horisontella rören samt frontdelarna). 

OBS! Försäkra er om att T-rörkopplingar-60 träs på så att de har rätt vinkel (pekar åt höger eller vänster) enligt bifogade instruktion för just din modell.

Så som det var med rörkopplingarna på basramen – mät avstånd och markera var kopplingarna ska vara.

Bågarna sätts ihop av tre rör. Skarvarna kommer bli gömda under 4-vägsrörkopplingarna för de inre bågarna och under två av T-rörkopplingarna 90 för de yttre bågarna. 

OBS! Rören för bågarna sätts ihop samtidigt med rörkopplingarna på! Så sätt INTE först ihop rören med instickshylsa och sedan rörkopplingen, utan gör de två momenten i ett steg (det är viktigt för att ha två spikar genom och inte fyra spikar!)

På filmen kan du se hur man ska göra (och höra våra barn och hundar i bakgrunden :). 

 

Rör till billigt växthus

Tänk på att alla 4-vägsrörkopplingarna och T-rörkopplingarna 90 som du sätter fast på bågarna ska sitta precis horisontellt  (så att sedan när man böjer och angör bågen i basramen så pekar rörkopplingarna på samma sätt och att man kan montera de horisontella rören mellan bågarna)

 

Här kommer ett tips som man inte behöver följa om det låter krångligt, men den gör växthuset lite snyggare i slutändan. På de yttre bågarna sätt INTE fast rörkopplingarna som sedan ska användas för att angöra fronterna av växthuset (markerade med orange ring på skissen bredvid.  För de rörkopplingarna markera bara med penna vart på bågen de ska de sitta. Sätt fast dem med spikarna först efter att dörrkarmarna och frontens förstärkningar är på plats. Då kan du justera lite deras position på bågarna innan fastmontering när alla delar redan är på plats

Sedan är det bara att böja bågarna försiktigt och angöra dem i basramen.

DE HORISONTELLA RÖREN

Nästa steg är väldigt enkelt – att montera de horisontella rören. Det underlättar om man kan vara två, en borrar och den andra sätter spikarna i – då går det undan.

När du ska borra hål och sätta i spikarna på rörkopplingarna på bågarna och snart montera dörrarna så vill vi påminna dig igen: tänk på att borra hål och sätta spikarna på insida av växthuset, inte på utsida där de skulle kunna skada folien.

DÖRRAR OCH DÖRRKARMAR

Förberedd alla rör och rörkopplingar som behövs. Som ni ser så valde vi att sätta ihop dörrar och dörrkarmar liggande på marken. Sedan reser man upp dem och angör i basramen och de yttre bågarna.

Innan du börjar borra hål, tänk om du vill ha höger- eller vänsterhängda dörrar, det spelar roll på vilken sida ska du borra och sätta spikarna (så att spikarna hamnar på insida av växthuset).

Börja dörrbygge genom att välja ett rör á 1,77m som INTE är förborrat för dörrkarmens högra del. Trä på det röret tre gångjärn (H) och två T-rörkopplingar 90° (E) (uppifrån i ordningen HEHHE). Ett förborrat rör utgör dörrkarmens vänstra sida, trä på det två T-rörkopplingar 90° (E). Angör rören i rambasen och den yttre bågen. OBS! se till att det förborrade hålet har rätt vinkel för att sedan kunna montera dörrhandtaget!

Montera dörrkarmens övre horisontella rör (0,88 m). Montera frontens förstärkningar (två rör á 0,6 m för B-modeller och två rör á 0,79 m för A-modeller). Trä dörrens högra rör (1,58 m) genom de tre gångjärnen. Bygg resten av dörren från de kvarvarande rören och rörkopplingarna. 

Då är konstruktionen färdig! Dags att klä plastfolie på växthuset.

PLASTFOLIE PÅ FRONTERNA

Först monterar man plastfolie på fronterna. Man börjar med att sätta fast folien med folieklämmor (röda punkter på bilden bredvid) längs yttre bågarna. Tänk på att centrera foliearket så att hålet för dörren hamnar mitt för dörrkarmen. Man sträcker och justerar så att folien sitter fint.

Så här monterar vi folieklämmor.

Så här ser plastfoliearket for fronterna ut, hålet för dörren är förklippt i fabriken. Men för att kunna sätta på folien på fronterna måste man klippa den själv på några ställen så att det går att vika den runt dörrkarmen och gångjärnen.

På bilden nedan markerade vi med streckade linjer de klipp som du behöver göra själv. 

FOLIE PÅ DÖRRARNA

För att sätta folie på dörrarna brukar vi att börja högst upp och vika kanten av folie dubbelt,  justera på hela bredden och sätta fast med två folieklämmor. Sedan spänner vi folien på längden av dörren och gör precis på samma sätt runt nedre röret av dörren.

Sedan fixar vi sidan mot gångjärn. Vi klipper bort en bit av folien för att kuna klä den rund dörrens lodrätta rör. Sedan viker vi igen folien dubbelt och sätter fast med folie klämmor. Då är det sista sidan av dörren kvar att göra.

Sedan sträcker vi folien på bredden och klä den runt det sista röret på detta sättet.

Det finns tillräckligt med folieklämmor för att kunna säkra plastfolien ordentligt på fronterna och dörrarna. På bilden bredvid visar vi exempel på antal folieklämmor som används för varje dörr (ca 10-11 styck).

PLASTFOLIE PÅ VÄXTHUSET

Innan montering av det stora plastfoliearket behöver man gräva ett dike längs växthusets långsidor (inte bredare än bredden på en vanlig spade).

Sedan lägger man det största plastfoliearket över växthusramen och kollar att det ligger jämt fördelat mellan höger och vänster sida. 

Gör det helst en vindfri dag.

Som du ser är folien bredare än växthuset så man har någon extra meter av folie på varje sida. 

Nästa steg är att kasta lite jord på folien längs långsidorna– bara några spadtag jord till att börja med (det ska vara tillräckligt mycket så att det blir tungt nog för att kunna justera hur folien ligger men tillräckligt lite så att det blir enkelt att  hantera).

På bilden ser ni Markus justera hur folien ligger. Det ska vara tajt.

Sedan kastar man mer jord på folien och sträcker den först ordentligt och jämnt längs den ena långsidan.  

Efter det går man till den andra sidan och där drar i folien först “ifrån växthuset” – då sträcker den på sig fint över ramens båge och sedan sträcker längs långsidan.

 Det ska vara spänt ordentligt.

Då ligger folien fint utsträckt både på ramen och längst långsidor. I sista steg viker man den resterande biten av folien ner in i diket och kastar på resten av jorden.

Det stora foliearket har snöre i kanaler som ska spännas ner om kortsidorna på växthuset. När folien är fint utsträckt över ramen så drar vi i snörena så att huvudarket sluter sig runt fronterna. Sedan drar vi snörena under ramen och binder fast så som vi visar på bilden.

Det sista steget är att montera dörrhandtaget -det gör man efter att man har klätt på plastfolie på hela växthuset.

Färdigt byggt bågväxthus

Färdigt!

Varukorg